Tag: quy trình

Trình tự, quy trình lễ ăn hỏi diễn ra như thế nào?

Trong lễ ăn hỏi khi nhà trai mang lễ vật tới và nhà gái nhận lễ ăn hỏi có nghĩa là đã chính danh công nhận sự gả con gái cho nhà trai. Vậy quy trình đầy đủ diễn ra như thế nào? Kể từ ngày lễ ăn hỏi, đôi trai gái có thể coi là vợ chồng chưa cưới, chỉ còn chờ ngày tổ chức hôn lễ để công bố với hai họ. Dưới đây là một số điều cơ bản về đám hỏi (chủ yếu dựa trên tục lệ cưới xin miền Bắc): Thành p...