Tag: nhà trai

Nhưng điều nhà gái cần lưu ý trong lễ ăn hỏi để gặp may mắn

Trong ngày ăn hỏi, thường lễ bàn sẽ do nhà trai chuẩn bị. Nhưng bên cạnh đó nhà gái cần hết sức chú ý chuẩn bị tươm tất trong ngày này. Theo phong tục từ ngàn xưa, đám hỏi (lễ ăn hỏi) diễn ra ở nhà gái (nhà ba mẹ ruột của cô dâu). Vì vậy, nhà gái nên trang trí nhà cửa thật đẹp trước lễ ăn hỏi để chào đón nhà trai. Cô dâu nên là người chủ động tham khảo ý kiến gia đình và lo liệu mọi thứ để lễ...