Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng

5,000,000
KHUYẾN MÃI

Đồ lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng của Cưới Hỏi Tứ Gia là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền danh tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên…

Lễ ăn hỏi 5 tráp đầy đủ của Cưới Hỏi Tứ Gia gồm những tráp sau :

 1.  Tráp Cau Đông Hải Phòng
 2.  Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina)
 3. Tráp bánh Cốm
 4.  Tráp bánh Phu thê
 5. Tráp hạt sen (9 hạt) + chè

Đồ lễ ăn hỏi của Cưới Hỏi Tứ Gia là sự tập hợp của những thương hiệu gia truyền nổi tiếng như :

 • Cau Đông Hải Phòng
 • Bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than
 • Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc
 • Mứt Sen trần Ninh Hương 22 Hàng Điếu
 • Chè Tân Cương Thái Nguyên

Lễ ăn hỏi 5 tráp đầy đủ của Cưới Hỏi Tứ Gia gồm những tráp sau :  Tráp Cau Đông Hải Phòng  Tráp rượu thuốc ( 3 vang chi lê và 3 cây Vina) Tráp bánh Cốm  Tráp bánh Phu thê Tráp hạt sen (9 hạt) + chè Đồ lễ ăn hỏi của Cưới Hỏi Tứ Gia […]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lễ ăn hỏi 5 tráp Rồng Phượng”

Sản phẩm ngẫu nhiên